Status của bạn hum nay là gì???

princess_iu_iu

»—¶.¶gøc—¶—¶âÑ—Pr¡nÇeŠŠ
ôi ôi! mọi người đi hát karaoke còn mình ôn thi dập mặt! nào cố lên! còn 6 tiếng nữa thôi! hjc!
 
Top