Thăy Đổi tí nào :))

Hoangminh_DJ

Moderator
Nâu rồi không up tí ảnh lên sợ anh chị em quên mặt ạ..:D

544569_218148714956457_100002839895293_348458_706833465_n.jpg

545650_211979768906685_100002839895293_331466_1132653841_n.jpg

419224_204535259651136_100002839895293_313619_1339645347_n.jpg


Chốt ..:X

418316_200817470022915_100002839895293_304628_520382177_n.jpg
 
Top