Xoay hay đứng yên?

Nhìn hộ mình cho cái chong chóng nó đứng yên với... mỏi mắt quá... =)))))))))))

301365_196708540396289_177800105620466_481758_559950_n.jpgAi mà không thank thì thằng này sẽ chết ... :d306463_196786703721806_177800105620466_482023_8214233_n.jpg
 

lamhuutay

New member
Chỉ cần nhìn 1 điểm ở giữa 2 cái trong vòng 5s không nhìn điểm khác và không chợp mắt, ắt chong chóng sẽ dừng hẳn.
 
Top