Trích dẫn Gửi bởi .No. [Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register]
mình có chat box chạy trên hệ thống sever riêng, có các chức năng : karaoke, webcam, phân quyền quản lý đầy đủ. Các bạn có thể tham khảo tại [Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register]. Nếu có hứng thú mình có thể hỗ trợ về chatbox này. Liên lạc lại với mình.
em xem qua rùi. cũng hay đấy. kết quả hát karaoke . anh chị em vào tham khảo ùi đóng dâu đi