Hỏi xoay đáp xoáy

Vann máy bay

Super Moderator
Tuần nào cũng canh me xem cái này :) Dầu lạc làm từ gì, từ lạc. Dầu chàm làm từ gì ? Từ chàm. Dầu vừng làm từ gì ? Từ vừng. Thế còn dầu gió !!?? =))
 
Top