Quyết toán tiền đóng góp và chi tiêu diễn đàn...

M.I.N

Về nơi xa tít...
Thành viên BQT
Xin lỗi mọi người, do nhiều yếu tố, hôm nay mình mới làm được tổng kết Quỹ và số tiền hoạt động đợt tết.

Như mọi người cũng đã biết, tết diễn đàn mình có hoạt động bán hoa gây quỹ, nhưng do nhiều yếu tố ảnh hưởng như thời tiết, kinh nghiệm, giá hoa nên không được như ý muốn. Chúng ta chỉ có thể hòa vốn, chứ không có lãi. Vì vậy, coi như số tiền trước và sau bán hoa chúng ta vẫn vậy.

Số tiền trước tết:
8 530 000 VND
Số tiền sau tết:

  • Thu: 0 VNĐ
  • Chi: Quà tết + Tiền biếu: 1 950 000 VNĐ
Số tiền gần đây:

  • Thu: HP Tình Dang Dở: 100 000 VNĐ
200 $ (Xin giấu tên)

  • Chi: Gia hạn host: 310 000 VNĐ (do tình hình phát triển của diễn đàn, nên mình đã nâng cấp host lên gói cao hơn)

Số tiền Quỹ còn lại: 6 270 000 VNĐ + 200 $
 

M.I.N

Về nơi xa tít...
Thành viên BQT
Update tiền quỹ:

Chi: Tiền nước nôi, chi phí bóng đá giao lưu với Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Đợt 30 tháng 4): 500 000 VNĐ

Số tiền Quỹ còn lại: 5 770 000 VNĐ + 200 $
 

As.Roma

God Father BONANO..!!!
Mọi người cùng cố gắng vì một VBC vững mạnh. Các nhà hảo tâm sẽ rất vui, khi biết tiền mình ủng hộ được chi tiêu đúng chỗ như vậy.
 

M.I.N

Về nơi xa tít...
Thành viên BQT
Xin lỗi cả nhà, hôm nay mình mới lại tổng kết được số tiền đã chi (Từ dạo chuẩn bị cho chương trình tiếp sức mùa thi)

Số tiền đã chi bao gồm:


  • Hỗ trợ tiền off, họp hành, bàn bạc kế hoạch tiếp sức mùa thi
  • In tài liệu, băng rôn, dụng cụ, nhu yếu phẩm cho đợt tiếp sức, hỗ trợ 50% tiền mũ áo tình nguyện cho các bạn
  • Hỗ trợ một phần ăn uống cho các bạn tình nguyện viên
  • Tiền hỗ trợ Vann
  • Hoa, pháo tặng nhân dịp hiệu tóc anh Sơn
  • 2 lần gia hạn host, 1 lần gia hạn tên miền
Tổng chi phí: 3.520.000 VND

Số tiền Quỹ còn lại: 2 250 000 VNĐ + 200 $


Ngày 12 tháng 1 năm 2012

Gia hạn host: 320.000 VNĐ

Ứng tiền in lịch: 1.000.000 VNĐ

Số tiền còn lại: 1.830.000 VNĐ + 200$


Ngày 24 tháng 7 năm 2012

Gia hạn host (6 tháng): 640.000 VNĐ

Ứng tiền ủng hộ gia đình chị Xim: 2.000.000 VNĐ


Số tiền còn lại: 3.200.000 VNĐ


Ngày 20 tháng 10 năm 2012
Gia hạn host (3 tháng): 320.000 VNĐ
Gia hạn tên miền (1 năm): 220.000 VNĐ

Số tiền còn lại: 2.660.000 VNĐ
 
Top