[Tin tức huyện VB] hiện trạng nông thôn mới theo 19 tiêu chí

taodo

Trùm quậy phá VBC
Hầu hết các xã trên địa bàn huyện đã hoàn thành điều tra và đánh giá hiện trạng nông thôn mới theo 19 tiêu chí

Uỷ ban nhân dân huyện vừa tổ chức Hội nghị giao ban với các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thủ trưởng cơ quan phụ trách xã của huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã và đại diện các đơn vị tư vấn, nghe tiến độ lập qui hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới của các xã trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Trọng Nhưỡng-Phó bí thư Huyện uỷ-Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có đồng chí Đặng Văn Chúc-Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân huyện.

Đến nay, các xã đã hoàn thành điều tra và đánh giá hiện trạng nông thôn mới theo 19 tiêu chí. Qua số liệu tổng hợp điều tra đánh giá hiện trạng cho thấy: bên cạnh một số tiêu chí có tỷ lệ xã đạt cao như các tiêu chí hệ thống điện, bưu điện, hình thức tổ chức sản xuất, y tế, hệ thống chính trị xã hội vững mạnh và tiêu chí an ninh trật tự xã hội thì vẫn còn 8 tiêu chí chưa có xã nào đạt. Đó là tiêu chí về qui hoạch, giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hoá, chợ nông thôn, nhà ở dân cư, thu nhập bình quân đầu người và tiêu chí hộ nghèo.

Toàn huyện có 7 xã đạt 1 tiêu chí, 17 xã đạt từ 2 đến 5 tiêu chí, 5 xã là Tam Cường, Vinh Quang, Cổ Am, Nhân Hoà và Liên Am đạt từ 6 đến 9 tiêu chí. Riêng đối với 2 xã điểm là Việt Tiến và Nhân Hoà, qua các bước tổ chức điều tra thu thập thông tin, điều ta đánh giá hiện trạng, lập dự thảo qui hoạch, tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân các cơ sở thôn, thông qua Hội đồng nhân dân xã, đến nay, Việt Tiến đã hoàn thành qui hoạch, đang trình các ngành của huyện thẩm định để Uỷ ban nhân dân huyện duyệt. Xã Nhân Hoà đang hoàn thiện hồ sơ qui hoạch để trình thẩm định. Các đơn vị tư vấn phối hợp với địa phương đã hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ qui hoạch, trình Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt được 19 xã. Các xã cũng đang hoàn thiện dự thảo thuyết minh báo cáo qui hoạch và lập đề án xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nhưỡng-Chủ tịch Uỷ ban nhân dân-Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện đã ghi nhận sự tập trung cố gắng cao của các ngành, các cấp, các xã và các đơn vị tư vấn trong việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện trong thời gian qua.

Sau khi nêu lên một số vấn đề còn tồn tại, mà trước hết là tiến độ thực hiện còn chậm, sự phối hợp giữa các đơn vị tư vấn và một số xã chưa chặt chẽ, sát sao; 1 số địa phương chưa nghiên cứu sâu, chưa nhận thức hết chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chương trình xây dựng nông thôn mới, chưa nhận thức rõ đây là thời cơ lớn, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước đối với nhân dân..., đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện chỉ rõ: xây dựng nông thôn mới là một chương trình lớn mang tính dài hơi nên phải tập trung cao cho công tác chỉ đạo, xác định vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền về nhiệm vụ này.

Là chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó nhân dân đóng vai trò chủ thể, tổ chức thực hiện, phục vụ lợi ích của chính nhân dân; chính quyền địa phương giữ vai trò quản lý, chỉ đạo. Để chương trình được thực hiện đúng tiến độ, những tháng còn lại của năm, các địa phương phải tập trung cao hoàn thành qui hoạch tổng thể trước khi thực hiện qui hoạch chi tiết. Các đơn vị tư vấn giúp xã tổng hợp, đối chiếu các hạn mức theo tiêu chí. Các xã phải tổ chức triển khai cho cán bộ, nhân dân tham gia, phải công khai các nội dung về công trình sản xuất có liên quan, về qui hoạch chung của xã thông qua hình thức như tổ chức hội nghị, niêm yết tại nhà văn hoá xã và các thôn. Ban chỉ đạo của huyện, các bộ phận chuyên môn và thủ trưởng cơ quan phụ trách xã tăng cường tham vấn, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra tiến độ thực hiện ./.


Nguồn : Công thông tin điện tử huyện Vĩnh Bảo
 
Top