[Tin tức VB ] Xây dựng nông thôn mới cần bảo đảm quy hoạch mở, mang tính liên kết

taodo

Trùm quậy phá VBC
Sáng 26-10, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trực tiếp kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Việt Tiến (Vĩnh Bảo). Cùng làm việc có Phó chủ tịch UBND thành phố Đỗ Trung Thoại và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.
Sau khi kiểm tra thực tế, nghe lãnh đạo các địa phương, ngành liên quan báo cáo tình hình triển khai xây dựng NTM tại Vĩnh Bảo, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, nhân dân về xây dựng NTM; tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ sở; chú trọng nâng cao chất lượng Ban chỉ đạo, trách nhiệm của từng thành viên; nắm chắc các quy hoạch, các bước tiến hành. Trong quá trình xây dựng quy hoạch cần chú ý tính hiệu quả, tính thực tiễn, hiệu quả sử dụng đất, rà soát các danh mục công trình để bảo tồn giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử, quy hoạch kiến trúc nông thôn bảo đảm hài hòa cảnh quan, thiên nhiên, tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có. Các địa phương chú trọng chất lượng tư vấn, bảo đảm cơ cấu kinh tế hợp lý, quy hoạch sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ, lấy nội dung quy hoạch làm định hướng; lấy con người làm chủ thể, lấy khoa học công nghệ làm đường dẫn; lấy bộ tiêu chí quốc gia làm thước đo thực hiện. Xây dựng NTM phải kiên trì mục tiêu, triển khai đến đâu chắc đến đó; không nóng vội, không làm theo phong trào. Chú ý quy hoạch sản xuất, quy hoạch khu dân cư, khu vực trung tâm xã, quy hoạch liên kết vùng và lồng ghép các chương trình, tạo sự liên kết theo hướng tích tụ đất đai, xây dựng thương hiệu hàng hóa, đáp ứng yêu cầu thị trường. Đặc biệt phải huy động các nguồn lực xây dựng NTM thành công, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đến nay, huyện Vĩnh Bảo đã hoàn thành rà soát, điều tra, đánh giá hiện trạng nông thôn mới (NTM) theo 19 tiêu chí quốc gia, song, số xã đạt các chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia còn thấp. Xã Việt Tiến là xã được chọn làm điểm của thành phố trong xây dựng NTM, hiện cơ bản hoàn thành quy hoạch và đề án xây dựng NTM, chờ UBND huyện phê duyệt. Tuy nhiên, xã này khó khăn trong huy động nguồn lực đầu tư xây dựng NTM và chọn công trình hạ tầng ưu tiên đầu tư. Các xã còn lại của huyện Vĩnh Bảo đang tập trung xây dựng quy hoạch và đề án xây dựng NTM, nhưng tiến độ chậm so với quy định. Quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn trong thực hiện một số tiêu chí về thu nhập, chợ nông thôn, cơ cấu lao động, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, môi trường…Một số xã lúng túng trong triển khai quy hoạch, tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, nhân dân. Huyện đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng NTM, các sở, ngành tăng cường giúp địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; sớm phân bổ kinh phí thực hiện xây dựng NTM năm 2012; tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về xây dựng NTM cho cán bộ xã, thôn; bổ sung kinh phí để lập quy hoạch xây dựng NTM…
 
Top