HoangTuPhale

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

 • E hèm!!! chào đại ca chưa? cậu đi làm thêm có lương chưa? Bông cứ hỏi chị là "Mẹ ơi cậu tặng quà gì cho mẹ con mình nhân dịp 20/10 thế? " :))
  tên pic thăm trại điều dưỡng :HAHĐ-Hình-ảnh-về-chương-trình-thăm-hỏi-tại-quot-Trại-điều-dưỡng-tâm-thần-Vĩnh-Bảo
  pic thăm trại điều dưỡng đây nha http://forum.vinhbaoclub.com/showthread.php?7221-HAHĐ-Hình-ảnh-về-chương-trình-thăm-hỏi-tại-quot-Trại-điều-dưỡng-tâm-thần-Vĩnh-Bảo-quot . . . . . . . . . . . . . . . . .
  pic thăm trại điều dưỡng đây nha: http://forum.vinhbaoclub.com/showthread.php?7221-HAHĐ-Hình-ảnh-về-chương-trình-thăm-hỏi-tại-quot-Trại-điều-dưỡng-tâm-thần-Vĩnh-Bảo-quot . . . . . . . . . . . . . . . . .
  pic thăm trại điều dưỡng đây nha: http://forum.vinhbaoclub.com/showthread.php?7221-HAHĐ-Hình-ảnh-về-chương-trình-thăm-hỏi-tại-quot-Trại-điều-dưỡng-tâm-thần-Vĩnh-Bảo-quot
  pic đây: http://forum.vinhbaoclub.com/showthread.php?7221-HAHĐ-Hình-ảnh-về-chương-trình-thăm-hỏi-tại-quot-Trại-điều-dưỡng-tâm-thần-Vĩnh-Bảo-quot
  anh đây chú ý kiến gì nào thằng ku tráng chứ thằng nào định chém anh ak gặp anh luôn
  uh uh vẫn :::)...........................................................................................................
 • Đang tải...
 • Đang tải...
 • Đang tải...
Top