[Tin tức huyện VB] Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và 9 tháng đầu năm,

taodo

Trùm quậy phá VBC
A. Kết quả 9 tháng.
I. Về kinh tế.

1. Sản xuất nông nghiệp: Giá trị sản lượng nông, lâm, thủy sản ước đạt 502.642 triệu đồng, đạt 68,4% kế hoạch đề ra, tăng 7,4% so cùng kỳ. Về trồng trọt: Diện tích gieo cấy lúa cả năm 19.115,6 ha, đạt 99,6% so KH, tăng 0,6% so cùng kỳ. Diện tích rau màu, cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp, cây vụ đông, cây hè thu đạt 6.461,1ha, bằng 97,5% so với cùng kỳ. Sản xuất nấm đã xây dựng mới 10 lán trại. Về chăn nuôi, thuỷ sản: Tổng đàn lợn 98.860 con, đạt 89,9% KH, tăng 1,2% so với cùng kỳ; đàn bò 8.050 con, đạt 97,6% KH, tăng 0,4% so với cùng kỳ; đàn trâu 1.835 con, đạt 89,5% KH, bằng 89,4% so với cùng kỳ; đàn gia cầm 1.364 nghìn con, đạt 84,8% KH, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Hướng dẫn xây dựng 02 trang trại gà, quy mô 6.000 con. Giá trị sản xuất thuỷ sản 56.666 triệu đồng, bằng 74,9% KH, tăng 115,9% so cùng kỳ. Công tác thuỷ lợi: Đã điều tiết đủ nước phục vụ kịp thời sản xuất nông nghiệp. Triển khai kế hoạch cải tạo, nâng cấp trạm bơm tưới năm 2011 ở 10 xã. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng thủy lợi 35 tỷ đồng. Thực hiện nghiêm việc phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2011. Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 14/2010/HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố giai đoạn 2011-2015. Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình số 22 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006-2010.

* Về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; hoàn thành lập quy hoạch chung nông thôn mới xã Việt Tiến và Nhân Hoà. Hoàn thành việc điều tra, đánh giá hiện trạng xây dựng nông thôn mới ở các xã theo 19 tiêu chí. Tổ chức 3 đoàn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã trong việc lập dự thảo quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới.

2. Công tác địa chính và môi trường: Hoàn thành việc thực hiện thống kê đất đai năm 2010. Hướng dẫn các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp. Triển khai thực hiện công tác quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015). Triển khai thực hiện việc xây dựng bảng giá đất năm 2012. Đôn đốc hướng dẫn 17 xã, thị trấn còn tồn đọng về đấu giá QSD đất theo Quyết định số 1431,2061, 2167 của Uỷ ban nhân dân thành phố. Hoàn thành lập phương án bồi thường GPMB một số công trình, dự án. Triển khai thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tân Liên (giai đoạn II). Đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCN QSD) đất ở được 2020 GCN; cấp, đổi GCNQSD đất nông nghiệp được 4601 GCN (đạt 83,7% KH). Thực hiện Đề án thu gom và xử lý rác thải nông thôn tại 100% số xã, thị trấn; tiếp nhận và thẩm định 12 hồ sơ đăng ký cam kết bảo vệ môi trường.

3. Sản xuất công nghiệp- TCN, XDCB và giao thông vận tải:

Sản xuất công nghiệp – TCN: Giá trị sản xuất ư­ớc đạt 174.391 triệu đồng, đạt 72,5% KH, tăng 15,49% so với cùng kỳ; doanh thu ­ước đạt 395.622 triệu đồng, đạt 77,9% KH, tăng 20,2% so với cùng kỳ. Phối hợp đẩy nhanh các công việc chuẩn bị để xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Tân Liên (giai đoạn 2); triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng hạ tầng Cụm cơ sở ngành nghề nông thôn Bảo Hà, xã Đồng Minh. Phối hợp tổ chức lớp học nghề kỹ thuật chiếu cói và khởi sự doanh nghiệp tại xã Đồng Minh. Tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, đăng ký kinh doanh, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Về xây dựng cơ bản: Giá trị sản lượng ước đạt: 204.165 triệu đồng, đạt 60,35% KH, tăng 20% so với cùng kỳ. Đã hoàn thành đưa vào sử dụng 21 công trình; thẩm định dự toán 62 công trình, giá trị thẩm định giảm 14,62% so với giá trị dự toán lập; thẩm định quyết toán 31 công trình; thẩm định cấp 19 giấy phép xây dựng nhà ở gia đình. Về giao thông vận tải: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng tháng ATGT quốc gia năm 2011. Đã xử lý 826 trường hợp vi phạm trật tự ATGT và 14 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Xét duyệt (đợt 2) và hỗ trợ 518 triệu đồng cho 102 phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông theo Quyết định 548 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Về thương mại - dịch vụ, kế hoạch - tài chính và ngân hàng.

Thương mại - dịch vụ: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ vận tải ước đạt: 882,3 tỷ đồng, đạt 76,5% kế hoạch, tăng 22,3% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải bốc xếp ước đạt 57,1 tỷ đồng, đạt 81,57%KH, tăng 25,77% so với cùng kỳ. Đã kiểm tra và xử lý 64 trường hợp vi phạm về chấp hành pháp luật trong kinh doanh, thu phạt, nộp ngân sách 71,6 triệu đồng. Công tác kế hoạch-tài chính và ngân hàng: Đã xây dựng và hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2011. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ; thực hiện chủ đề năm 2011 của Thành phố. Phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2011 cho các xã, thị trấn. Xây dựng kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách 2012. Thẩm định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật 55 công trình, tổng mức đầu tư 75,082 tỷ đồng. Đăng ký kinh doanh cho 250 đơn vị, cá nhân với tổng vốn đăng ký 21,100 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách ước thực hiện 266.880 triệu đồng, đạt 89,4% KH, bằng 103,4% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách ước thực hiện 237.911 triệu đồng, bằng 102,8% so với cùng kỳ. Tổng vốn huy động của 2 chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT và Ngân hàng Chính sách xã hội 599.897 triệu đồng; dư­ nợ hữu hiệu là 575.649 triệu đồng.

II. về văn hoá - xã hội

1. Công tác giáo dục- đào tạo: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2010-2011; số học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi thành phố có 365 lượt, tăng 36 giải so với cùng kỳ; 02 học sinh đoạt huy chương vàng kì thi giao lưu môn Toán 8 toàn quốc. Hoàn thành thực hiện thí điểm sáp nhập trường học tại 2 xã: Trấn Dương, Hưng Nhân. Tổng kết năm học 2010-2011 và triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012. Bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý ở các trường mầm non. Chỉ đạo đẩy mạnh việc quy hoạch và xây dựng trường lớp, trường chuẩn quốc gia. Có thêm 01 trường THCS Tiền Phong được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

2. Công tác y tế, dân số, kế hoạch hoá gia đình. Về Y tế: Tăng cường chỉ đạo triển khai các biện pháp để ngăn chặn bệnh dịch; các chương trình y tế và công tác tiêm chủng mở rộng. Triển khai đánh giá kết quả chương trình phòng chống suy dinh dưỡng năm 2011. Triển khai “Ngày vi chất dinh dưỡng” năm 2011, cho trẻ từ 3-36 tháng tuổi uống vitaminA đạt tỷ lệ 100%. Phối hợp với Thanh tra Chi cục VSATTP Thành phố kiểm tra các bếp ăn tập thể tại Cụm công nghiệp Tân Liên, xí nghiệp Giầy Vĩnh Bảo và Tam Cường. Ban hành kế hoạch và tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì chất lượng VSATTP năm 2011”. Đã tổ chức kiểm tra 370/657 cơ sở; xử lý cảnh báo, huỷ sản phẩm không nhãn mác của 04 cơ sở. Công tác Dân số - kế hoạch hoá gia đình: Tập trung truyên truyền trong chiến dịch truyền thông lồng ghép đợt I và đợt II năm 2011 và tuyên truyền Ngày Dân số thế giới (11/7); phối hợp tổ chức 3 lớp tập huấn cộng tác viên mới và Trưởng Trạm y tế, cán bộ dân số – KHHGĐ. Tổng số sinh là 1.685 cháu, giảm 9 cháu so với cùng kỳ.

3. Công tác văn hoá, thể thao, phát thanh, bưu điện: Đã phục vụ kịp thời công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đã có thêm 03 di tích được xếp hạng Di tích lịch sử – văn hóa cấp thành phố. Hoạt động thể thao đạt 49 huy chương tại các giải do thành phố tổ chức, tăng 15 huy chương so với cùng kỳ; lần đầu tiên đoạt Cúp tại giải vô địch vật Tự do tranh cúp Báo Hải Phòng lần thứ XIX. Đã đón tiếp 216.000 lượt khách trong nước, 760 khách quốc tế về tham quan, du lịch tại huyện. Tổ chức kiểm tra, thống kê hiện trạng 36 điểm cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet trên địa bàn huyện. Đã xây dựng 285 chương trình, 2060 tin bài, phát thanh 570 buổi. Công tác bưu chính, viễn thông, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, an toàn, kịp thời.

4. Công tác lao động thương binh và xã hội: Tiếp nhận 21 trường hợp được công nhận là cán bộ lão thành cách mạng; 99 thương binh mới vào hạng; 18 người hưởng trợ cấp theo Quyết định số 142 và Quyết định số 53 của Thủ tướng Chính phủ; 23 người hưởng trợ cấp CĐHH; tổ chức cho 144 người có công đi điều dưỡng tập trung. Triển khai thực hiện hỗ trợ 62 nhà ở thuộc hộ nghèo theo Quyết định số 167 của Thủ tướng Chính phủ. Phẫu thuật miễn phí 09 trường hợp là người khuyết tật do tổ chức phi chính phủ POF tài trợ. Giải quyết việc làm mới ước đạt 2.500 lao động, bằng 83% KH; giải quyết kịp thời 05 vụ ngừng việc tập thể của người lao động tại các doanh nghiệp gia công da giày và may xuất khẩu; triển khai hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho 1.914 học sinh mầm non, tiểu học và THCS; 315 học sinh, sinh viên là con người có công với cách mạng. Triển khai kế hoạch khảo sát 12 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2011; tổ chức tốt các hoạt động nhân tháng hành động vì trẻ em, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Nguyên đán, Tết Trung thu...

III. Công tác nội chính

1. Công tác Nội vụ và cải cách hành chính: Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Kiện toàn lãnh đạo UBND huyện và một số cơ quan, trường học. Bàn giao các trạm y tế xã, thị trấn về Trung tâm Y tế quản lý. Thực hiện tốt công tác kiện toàn các chức danh lãnh đạo chính quyền các xã, thị trấn sau bầu cử. Các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn hoạt động theo đúng quy định. Triển khai thực hiện kế hoạch của Uỷ ban nhân dân huyện về việc đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính năm 2011.

2. Công tác quân sự địa phương: Thực hiện tuyển quân, giao quân đảm bảo 100% chỉ tiêu. Chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập chiến đấu trị an năm 2011 cho 6 xã. Mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4, quân số 110 đồng chí. Tiếp đón và giới thiệu việc làm cho 316 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ trở về địa phương.

3. Về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội: Thực hiện 07 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Đã phát hiện tổng số 96 đối tượng có hồ sơ kiểm soát và 130 đối tượng nghi nghiện; bắt 03 vụ tàng trữ trái phép chất ma tuý, lập 25 hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện tập trung. Phạm pháp hình sự xảy ra 39 vụ, giảm 6 vụ so với cùng kỳ. Điều tra, khởi tố 33 vụ = 42 bị can, điều tra làm rõ 30/33 vụ. Tổ chức tổng kết 10 năm thi hành luật phòng cháy chữa cháy.

4. Công tác thanh tra và tư pháp: Công tác thanh tra: Đã hoàn thành các cuộc thanh tra kinh tế – xã hội. Triển khai thực hiện cuộc thanh tra việc thực hiện Luật Ngân sách tại một số trường học; việc thực hiện các quy định của pháp luật và chính sách về phát triển, quản lý chợ thị trấn Vĩnh Bảo. Tại trụ sở tiếp công dân của huyện đã tiếp 29 lượt công dân với 194 người. Đã tiếp nhận 43 đơn với 41 vụ việc, giảm 39 đơn so với cùng kỳ. Công tác tư pháp: Ban hành và triển khai thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2011-2015; kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011, tập trung tuyên truyền về Giao thông, Phòng, chống ma tuý, mại dâm... Đã thi hành án dân sự xong 428 việc, đạt 87,9% về số án có điều kiện thi hành. Đã tiếp nhận, quản lý giáo dục 30 đối tượng án cải tạo không giam giữ, 69 đối tượng án treo.


b. Một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2011.

- Sản xuất nông nghiệp và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục tăng cường công tác phòng trừ sâu, bệnh trên các trà lúa. Chủ động thu hoạch lúa mùa, sản xuất cây vụ đông. Tập trung sản xuất nấm. Đẩy mạnh phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Điều tiết nước hợp lý, phục vụ tốt cho sản xuất lúa mùa và cây vụ đông năm 2011. Hướng dẫn các biện pháp nuôi dưỡng, chăm sóc phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tập trung, đôn đốc hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
- Công tác tài nguyên và môi trường: Tăng cường công tác quản lý đất đai. Tập trung cho đấu giá đất. Lập và thực hiện phương án bồi thường GPMB các dự án đầu tư. Nâng cao chất lượng dịch vụ công và hồ sơ địa chính. Thực hiện công tác xây dựng bảng giá các loại đất năm 2012. Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật bảo vệ môi trường và Luật đất đai.
- Về công nghiệp, thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản và giao thông vận tải: Triển khai lập phương án đền bù, giải phóng mặt bằng cụm Công nghiệp Tân Liên (giai đoạn 2) và Cụm cơ sở làng nghề Bảo Hà, xã Đồng Minh. Kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đã được đầu tư; rà soát các công trình đã ghi vốn kế hoạch. Kiểm tra hoạt động của các bến đò ngang, duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường thuộc huyện quản lý. Tiếp tục cắt tỉa cây xanh khu vực nội thị, cải tạo khu công viên, thực hiện tốt chủ đề “năm đô thị…”.
- Về thương mại – dịch vụ, kế hoạch-tài chính và ngân hàng: Tăng cường công tác chỉ đạo quản lý và khuyến khích các hoạt động thương mại-dịch vụ. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư cải tạo, nâng cấp và giải quyết dứt điểm các vấn đề khiếu nại của các hộ kinh doanh tại chợ Thị trấn. Xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và xây dựng cơ bản năm 2012. Tăng cường quản lý và khai thác triệt để khả năng thu tại địa phương. Triệt để tiết kiệm chi quản lý hành chính và chi khác ngân sách, phấn đấu thực hiện tiết kiệm chi 10%. Đẩy mạnh huy động, khai thác tốt các nguồn vốn.
- Công tác giáo dục và đào tạo: Tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2011-2012; sơ kết 1 năm triển khai đề án về phát triển giáo dục mầm non, triển khai kế hoạch phổ cập mẫu giáo 5 tuổi. Xây dựng Đề án tăng cường công tác quản lý giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ quản lý giáo viên giai đoạn 2011-2015. Triển khai tích cực công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi và sơ kết học kì I năm học 2011-2012.
- Công tác văn hoá, thể thao, phát thanh và bưu điện: Tập trung cao và triển khai tốt công tác thông tin tuyên truyền chào mừng các ngày kỷ niệm của đất nước, thành phố và huyện. Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Lễ hội Đền Trạng Trình, kỷ niệm 426 năm ngày mất của danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm. Xây dựng và triển khai đề án Khôi phục tổ chức một số hoạt động văn hoá dân gian truyền thống.
- Công tác y tế, dân số, kế hoạch hoá gia đình: Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khoẻ phòng chống các dịch bệnh; duy trì chất lượng các chương trình y tế. Tăng cường các hoạt động thanh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình. Thực hiện chiến dịch truyền thông lồng ghép đợt II/2011 ở 30 xã, thị trấn; dự kiến giao chỉ tiêu kế hoạch dân số – KHHGĐ năm 2012; triển khai kế hoạch tuyên truyền tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26/12).
- Công tác lao động- thương binh và xã hội: Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng chính sách xã hội. Đẩy nhanh tiến độ giám định y khoa các trường hợp đã có hồ sơ đề nghị xác nhận là người HĐKC bị nhiễm CĐHH. Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2011. Hướng dẫn các xã, thị trấn đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về xây dựng xã, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn ma tuý, mại dâm. Triển khai đánh giá kết quả hoạt động các mô hình điểm về bảo vệ chăm sóc trẻ em.
- Công tác nội vụ và cải cách hành chính: Kiện toàn lãnh đạo một số cơ quan trực thuộc và bổ sung cán bộ quản lý trường học còn thiếu. Kiểm tra công tác thực hiện cải cách hành chính và cơ chế “Một cửa” tại các xã, thị trấn. Mở lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng cho cán bộ cơ sở.
- Công tác quân sự địa phương: Duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Chuẩn bị tốt công tác tuyển quân năm 2012. Tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng LLVT giai đoạn 2008-2011. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 22 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. - Công tác an ninh chính trị trật tự, an toàn xã hội: Đẩy mạnh các biện pháp tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông trên cả tiêu chí.
- Công tác thanh tra: Hoàn thành cuộc thanh tra việc thực hiện Luật ngân sách tại một số trường học. Thành lập Đoàn Thanh tra theo nội dung Chương trình công tác thanh tra năm 2011. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; tập huấn Luật Thanh tra sửa đổi năm 2010.
- Công tác tư pháp: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ hoà giải viên, kiểm tra công tác tư pháp ở cơ sở. Tổ chức sơ kết 01 năm về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác hoà giải ở cơ sở. Thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động tại 2 xã: Thắng Thuỷ, Trấn Dương. Tăng cường công tác thi hành án dân sự.
 
Top